ERAMU EHITUS PÄRNU MAAKONNAS

HOONETE EHITISEALUNE PIND KOKKU 254 M²

ERAMU KASULIK PIND 265,1 M²

ERAMU KORRUSELISUS 2

Eramu ehitusel on kasutatud välisviimistlusena krohvitud fassaadi. Tegemist on betoonkivist kelpkatusega eramuga, millel on suur lõunapoolne terrass. Hoone kandvad konstruktsioonid on laotud plokkidest. Vundament on ehitatud lintvundamendina.