ERAMU EHITUS PÄRNU MAAKONNAS 02

HOONE EHITISEALUNE PIND KOKKU 202 M²

ERAMU KASULIK PIND 135,1 M²

ERAMU KORRUSELISUS 1

Eramu ehitusel on kasutatud välisviimistlusena siledaid katusekive ja horisontaalset laudist. Tegemist on betoonkivist viilkatusega eramuga, millel on suur lõunapoolne terrass. Hoone kandvad konstruktsioonid on puitkarkassist. Vundament on ehitatud plaatvundamendina.